Oferta

Oferta ADR-TRANSFirma ADR-TRANS Aneta Kobielska oferuje transport drogowy, krajowy i międzynarodowy następującymi zestawami:

- cysterny chemiczne

- cysterny paliwowe

- chłodnie

Oferta Posiadamy zezwolenie na przewóz materiałów niebezpiecznych ADR:

- 2 – Gazy
- 3 – Materiały ciekłe zapalne
- 4.1 – Materiały stałe zapalne
- 4.2 – Materiały samozapalne
- 4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
- 5.1 – Materiały utleniające
- 5.2 – Nadtlenki organiczne
- 6.1 – Materiały trujące
- 6.2 – Materiały zakaźne
- 8 – Materiały żrące
- 9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne